Privacy Statement

PRIVACY VERKLARING Tulip Publications

Tulip Publications gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam (3051 AG) aan de Ceintuurbaan 23 B, hierna
te noemen “Tulip Publications” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens
van haar bezoekers. Tulip Publications verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met
inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening
Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Tulip Publications u over
de manier waarop Tulip Publications uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of
daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Tulip
Publications worden aangeboden op https://tulippublications.com.

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

1. Persoonlijk
Tulip Publications gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke winkelervaring te bieden. Tulip Publications past wat u op https://tulippublications.com ziet aan op uw interesses. Tulip Publications gebruikt daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere bestellingen, uw IP-adres en cookies. Over cookies kun u hier meer lezen.

2. Doel
Tulip Publications verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van https://tulippublications.com, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. Tulip Publications gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Tulip Publications.

3. Bestelling
Voor uw bestelling heeft Tulip Publications uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms ook uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling bezorgen en uw op de hoogte houden over uw bestelling. Tulip Publications verstrekt deze gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten en ons distributiecentrum.
Als u op https://tulippublications.com bij een externe verkoper bestelt, geeft Tulip Publications uw gegevens aan deze verkoper. We eisen van onze externe verkopers dat ze net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan als Tulip Publications dat doet.

4. Uw account
In uw account op https://tulippublications.com slaat Tulip Publications onder andere de volgende informatie op: uw naam, adres(sen), e-mailadres, aflever- en betaalgegevens & gegevens over uw eerdere bestellingen.

5. Verbetering van diensten Tulip Publications
Tulip Publications kan uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 gebruiken om u te vragen mee te doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Als derden dat onderzoek voor Tulip Publications uitvoeren, geeft Tulip Publications uw e-mailadres aan die derde om dat onderzoek uit te voeren.

Artikel 2 Doorgifte aan derden

1. Tulip Publications geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
a) De doorgifte geschiedt aan een door Tulip Publications voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Tulip Publications een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
b) Tulip Publications op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

1. Tulip Publications maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Tulip Publications ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@tulippublications.com of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.

Artikel 5 Cookies

1. Het is mogelijk dat Tulip Publications tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”- functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden
gewijzigd. Sommige functies op https://tulippublications.com werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid Tulip Publications

1. Tulip Publications heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Tulip Publications verwerkt ten behoeve van https://tulippublications.com. Tulip Publications accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn

1. Tulip Publications bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan https://tulippublications.com, tenzij Tulip Publications op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

1. Tulip Publications behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via https://tulippublications.com bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van https://tulippublications.com gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en https://tulippublications.com in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 04-07-2018.

Get in Contact

tp-logo

Contact Details

Ceintuurbaan 23B
3051 AG Rotterdam
The Netherlands

The Tulip Publications

The Tulip Publications Ceintuurbaan 23B 3051 AG Rotterdam The Netherlands